Your name

English  |  Russian
Quick order About Mercator Portfolio Customers speak out
+7(495)788-8906
Please, Call back!
/Corporate Movies
/Portfolio
/Igor Vernik on an honest approach to promotional films

Igor Vernik on an honest approach to promotional films

1 February 2013 year

Igor Vernik on an honest approach to promotional films.

Our production team:

Director, Script — Mikhail Katsal
Assistant Director — Tatyana Gulyanitskaya
Cameras — Andrey Novikov, Vitaly Pronin, Mikhail Simonov, Denis Smirnov, Alexander Belov
Lights — Mark Izotikov, Andrey Izotikov, Dmitry Rogov
Engineer — Sergey Solovyov, Sergey Rozhnov
Dolly — Denis Eliseev, Denis Fetisov
Sound Director — Aleksey Karpukhin
Composer — Vladimir Sayko
Design — Svetlana Golovchanskaya, Ekaterina Sidorova
Editing — Stanislav Tatarenkov, Andrey Shatskikh
2D-Graphics — Dmitry Misharin, Anastasiya Ryazanova
3D-Graphics — Dmitry Anashkin, Andrey Vozniy, Anastasiya Ryazanova
Production Director — Stanislav Onishchenko
Project Manager — Evgeniya Demidova

Embed:

<iframe src='http://eng.mercator.ru/base/video/1316.mp4' width='586' height='329' frameborder='0' scrolling='auto' ></iframe>

PORTFOLIO_
Home | Site map | | NEWS | About Mercator | Experience | Contact information